» INFORMACE:
Vážení,
ráda bych se s Vámi touto cestou rozloučila a informovala Vás o ukončení mé ordinace. Po 32 letech mé péče o zdraví Vaše i pacientů na předchozích působištích ukončuji svou lékařskou praxi odchodem do důchodu. Ukončení ordinace je plánováno k 31.12.2019. Posledním ordinačním dnem bude 13.12.2019. Poskytování zdravotních služeb v této ordinaci ukončím bez náhrady jiným lékařem.

Věřím, že o sebe budete stále dobře pečovat a držet se všech rad a doporučení.

Nového ošetřujícího kožního lékaře si můžete zvolit sami dle svého uvážení a lokality.

Pacienti, kteří se předem domluví s jiným poskytovatelem zdravotních služeb, mohou požádat o předání zdravotnické dokumentace tomuto poskytovateli do 13.12. 2019.

Žádosti jsou k dispozici na okně v čekárně. Žádosti nemohu z kapacitních důvodů zasílat jakoukoli cestou. Vyplněnou žádost vhoďte do mé schránky před vstupními dveřmi.

Přeji Vám pevné zdraví!

MUDr. Eliška Vyskočilová